lauantai 22. lokakuuta 2016

NeutraaliaNeutraalia

Motto:
Nil nimium studeo, Caesar, tibi velle placere,
nec scire utrum sis: albus an ater homo!
Catullus

Catullus, varsin kiinnostava nuorukaishahmo Rooman suuruudenajalta, julisti, ettei hän hittojakaan piittaa Caesarista, aikansa poliittisesta komeetasta, eikä edes välitä tietää, kumpaa lajia hän on: valkea vai musta (utrum sis: albus an ater homo).
Ehkäpä Catulluksen ajattelu oli sitten ylenmääräisen mustavalkeaa. Caesar olisi voinut tähän vastata: ne utrum! Ei kumpaakaan!
Tosin Gaius Iulius tunnetusti oli seksuaalisesti aktiivinen kahteen suuntaan, mutta tämä tuskin erityisesti juuri askarrutti Catullusta, jonka itsensä Laulujen kirjan (Liber carminum) perusteella arvaamme sangen heteronormatiiviseksi henkilöksi.
Kyllähän Caesarin, kuten muidenkin lemmenseikkailuja irvittiin, jos uskallettiin ja ilmeisesti Gaius Iuliuksella oli myös homosuhteita, joita ei juuri hyvällä katseltu, mutta ei nyt hirveästi kauhisteltukaan.
Joka tapauksessa neutraalius (ne utrum -ei kumpikaan, neutri) on ihmisten seksuaalisessa luokittelussa aina ollut harvinainen asia. Selvä luonnon virhe siis.
Asialle ei kai kannattaisi antaa mitään erityistä painoa, koska tällaisia virhepainamia sattuu kovin harvoin. Jokainen säädyllinen ihminen ymmärtää, ettei sukupuoleltaan neutraali ole itse millään tavalla syyllinen osaansa, joka nyt vain on kannettava, kuten kaikki muukin syntymässä saatu taakka.
Sivistynyt yhteiskunta on velvollinen suhtautumaan synnynnäisiin poikkeamiin suvaitsevasti ja tukemaan ihmisiä, joiden edellytykset pärjätä normaalien keskuudessa eivät ole tasaveroiset. Tästä tuskin lienee nykyään suurta erimielisyyttä.
On sitten eri asia, mikäli vaaditaan, että koko kulttuurin onkin tanssittava sen poikkeamien määräämässä tahdissa.
Tämä luonnollisesti on demokratian periaatteen karkea loukkaus. Pienellä ja neutrien tapauksessa jopa erittäin pienellä vähemmistöllä ei voi olla mitään poliittista ja kaikkein vähiten moraalista oikeutta pakottaa enemmistöä omaan muottiinsa. Kyllä sen velvollisuutena on sopeutua.
Viime päivinä on kuultu taas toinen toistaan absurdimpia uutisia: ”koulussa on lakattava puhumasta tytöistä ja pojista”, kuuluu eräs hullunkurisimmista.
Olisi kuitenkin väärin ja kevytmielistä sivuuttaa asia olankohautuksella: ”edistykselliset byrokraatithan nyt ovat hulluja”.
Mikäli sanoista ”tytöt” ja ”pojat” tehdään jotenkin arkaluontoisia, on se väkivaltaa suurta enemmistöä kohtaan.
Kyllä jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kasvaa naiseksi tai mieheksi ja se tarkoittaa, että hän tietyssä elämänsä vaiheessa todellakin on tyttö tai poika.
Mikäli tätä selvää ja luonnollista kehitystä, joka ei tosiaankaan ole minkään heteronormatiivisen manipulaation tulos, pyritään systemaattisesti hämärtämään, tehdään karhunpalvelus ihmiselle, jonka pitäisi, kuten Aristoteles jo ymmärsi, saada tulle siksi, mikä hän luontojaan on.
Mikäli jotkut yksilöt, tiettävästi jokin prosentin murto-osa, eivät kuulu kumpaakaan (ne utrum), on se ikävää, mutta ei syy puuttua keinotekoisesti ja siis väkivaltaisesti suuren enemmistön luonnolliseen kehitykseen.
Ilmeisesti näin halutaan tehdä. On miltei uskomatonta, että postmoderni humpuuki on niin suuressa määrin päässyt määräämään niiden ihmisten ajattelua, joiden varsinaisena tehtävänä olisi huolehtia käytännön opetustyön edistämisestä eikä ideologian levittämisestä.
Olin itse peruskoulun opettajana 1970-luvun jälkipuoliskon ja muistan hyvin, miten paljon utopistiset virtaukset jo siihen aikaan yrittivät tunkeutua kouluun ylätason byrokraattien taholta.
Mutta käytäntö on käytäntö ja Siperia opettaa myös opettajaa. Oppilaat eivät -aniharvoin poikkeuksin- ole ne utrum vaan et – et. Kasvatuksen tavoitteena on sen mukaisesti myös tukea sitä, että jokainen tulee siksi, mitä hän (potentiaalisesti) on.
Mikäli tätä prosessia ei haluta tukea, vaan sen sijaan otetaan esikuvaksi neutraalisuuden huuhaa, on pelättävissä, että lasten kehitystä ei edistetä, vaan se vaarannetaan.
Ja myllynkivihän se laupiaan Jeesuksenkin mukaan pitää pantaman sen kaulaan, joka turmelee yhden noista pienimmistä. Lieneekö niitä hankittu kouluihin?

Marskin varjoMarskin varjo

Keijo K. Kulha, Marski ja hänen varjonsa. Kahden miehen kolme sotaa ja rauhaa. Docendo 2016, 232 s.

Mannerheimista lienee kirjoitettu satoja kirjoja. Minullekin on kertynyt niitä pari hyllymetriä. Mutta, kuten historiassa aina, kaikkea ei voi sanoa koskaan. Uusia näkökulmia asioihin aukeaa rajattomasti ja uusi perspektiivi vaatii joka kerta myös alkuperäislähteiden käyttöä.
Toki olemassa oleva kirjallisuus on aina maksimaalisesti hyödynnettävä ja jo pelkästään sen perusteella on mahdollista nostaa esille paljon sellaista, joka on toisessa yhteydessä jäänyt vaille huomiota.
Keijo Kulhan kirja Mannerheimista ja Waldenista perustuu kiinnostavaan ideaan. Suomessa ainutlaatuisen sotilaan ja valtiomiehen uraa peilataan hänen läheisimmän ystävänsä ja työtoverinsa kautta. Kovin läheisiä ei Mannerheimin kanssa oltu, mistä kertoo Waldenin vaimon ihmettelevä puuskahdus: ”Kuinka Rudolf olisi voinut soittaa marsalkalle?”
Aristokraattisessa käytöksessä marsalkan kanssa kilpaili Suomessa kai vain yksi yhteiskunnan pylväs, Ståhlberg. Mies, jonka oikeastaan olisi pitänyt olla vain primus inter pares, eli nimenomaan kollegojensa vertainen, vetäytyi ylhäisyyteen siinä määrin, että -kuten Toivo T. Kaila todistaa- hänen koiralleenkin osoitettiin liki kuninkaallista kunnioitusta.
Paasikiven pohdiskelu siitä, että Suomessa kaikki olivat ryypänneet yhdessä, eikä kukaan presidentti siis voisi saada osakseen valtionpäämiehelle kuuluvaa kunnioitusta, ei toteutunut Mannerheimin kohdalla.
Vanha hovimies tunsi leikin säännöt ja onnistui hankkimaan koko maassa sellaisen arvovallan, että saattoi sekä viedä maansa sotaan että tuoda sieltä pois kansan hajoamatta. Sotaa saksalaisia vastaan tuskin olisi ollutkaan mahdollista käydä niin hyvin kuin se käytiin, ellei marskin arvovalta olisi ollut sen takana.
Bolševikkien taktiikan perustana oli aina ja kaikkialla saada ihmiset taistelemaan. Tätä varten heidät oli jaettava rintamilla ja kärjistettävä niiden välisiä ristiriitoja. Mikäli mahdollista, oli vuodatettava verta, olihan tämä poliittisen taistelun korkein aste.
Niinpä suomalaisten oli nimenomaan taisteltava saksalaisten ajamiseksi Lapista, vaikka tämä tuskin mainittavasti nopeutti näiden poistumista ja niinpä myös suomalaisten oli tuomittava toiset suomalaiset, jotka olivat kantaneet vastuuta kansan kohtaloista sotavuosina. Kaiken tämän uskottiin luovan aitoa vihaa ja taistelua sen kansan keskuuteen, jonka yhdistävä nationalismi oli osoittautunut uskomattoman vahvaksi.
Mannerheim kuitenkin säästettiin sodan bolševistiselta loppuselvitykseltä. Stalin näyttää aidosti kunnioittaneen häntä ja lienee syystäkin pelännyt, että marskiin kajoaminen olisi murtanut koko sen hauraan yhteistyöhengen, joka Suomessa sodan jälkeen Neuvostoliittoon nähden vallitsi ja jota myös naapuri vielä silloin kovin tarvitsi.
Rudolf Walden ei sen sijaan ollut samassa asemassa kuin marski ja hänen olisi voinut käydä toisin sodan jälkiselvittelyissä, ellei hän olisi ehtinyt menehtyä sairauteen.
Kulha siteeraa laajasti Mannerheimin kirjettä rouva Waldenille tämän miehen kuoleman jälkeen ja näyttää yhtyvän tämän lämpimään kaunopuheisuuteen. Walden oli suuri isänmaanystävä, henkilökohtaisesti vaatimaton, mutta hyvin kyvykäs ja työteliäs hahmo, joka tosin elämänsä viime vaiheessa ilmeisesti oli jo raskaan taakkansa alla murtumassa, kuitenkaan tinkimättä velvollisuuksistaan.
Kulhan kirjassa on tavattomasti asiaa pitkältä aikaväliltä ja usein se esitetään varsin lakonisesti ja ohimennen. Tietenkään tämän typpisessä kirjassa ei voidakaan pysähtyä syvällisesti pohdiskelemaan kaikkia vaihtuvia tilanteita, joiden asetelmat saattoivat olla hyvinkin monimutkaisia. Lukijaa jotkut lyhyet maininnat joka tapauksessa saattavat jäädä vaivaamaan.
Walden ehti monella alalla pitkälle. Hänestä tuli Suomen paperiteollisuuden ”ykköspatruuna”, kenraali ja sotaministeri. Mannerheimin lojaalina luottomiehenä, mutta mielipiteiltään itsenäisenä hänen poliittinen vaikutusvaltansa oli ilmeisesti paljon suurempi kuin pelkkä muodollinen asema olisi edellyttänyt.
Mannerheim ja Walden olivat molemmat asuneet Venäjällä ja osasivat kieltä erinomaisesti. Molemmat myös joutuivat lähtemään maasta vallankumouksen jälkeen. Walden oli tosin saanut upseerin koulutuksen, mutta oli lähtenyt siviiliuralle. Vuonna 1918 hän joka tapauksessa nousi everstiksi saakka. Yhteistyö Mannerheimin kanssa jatkui niin valtionhoitajakaudella ja puolustusneuvostossa kuin sitten sotien aikana.
Paavo Talvelan ohella Walden taitaa olla ainoa kenraaliksi ylennyt reservin upseeri, mikäli tätä sanaa voi käyttää henkilöstä, joka ei varsinaisesti ollut ammattisotilas, mutta joutui tähän asemaan tilanteen niin vaatiessa. No, itse asiassahan myös Mannerheim oli samassa asemassa vuoden 1918 jälkeen.
Kulha mainitsee sen tunnetun seikan, että Mannerheim halusi hyökätä Pietariin hankkiakseen uudelle, itsenäiselle Suomen valtiolle Venäjän kiitollisuuden ja tunnustuksen. Samalla hän mainitsee myös Waldenin kannattaneen hyökkäystä Pietariin, mutta tarkoituksella tuhota sitten kaupunki…
Jostakin syytä kirjoittaja ei jää pohtimaan näiden kahden päämäärän tavatonta ristiriitaa eikä liiemmin sitä, miten tämä ”tuhoaminen” olisi ollut mahdollista.
Toki terve järki sanoo, ettei se olisi ollut mahdollista mitenkään. Kuitenkin jo yritys, miten avuttomaksi se olisikaan jäänyt, olisi nostattanut Suomen päälle Venäjän ikuisen vihan. Kuten Trotski julisti suomalaisille sekä vuonna 1919 että vuonna 1922: mikään Venäjän hallitus ei antaisi Suomelle anteeksi hyökkäystä Pietariin. Ja tässä tarkoitettiin myös ”ystävällistä” hyökkäystä sisällissodan toisen osapuolen auttamiseksi.
Lienee katsottava, että koko puhe kaupungin ”hävittämisestä” oli vain retoriikkaa ja siitä saatettiin ketterästi siirtyä ajatukseen kaupungin auttamisesta, kuten Waldenkin näyttää tehneen.
Joka tapauksessa koko drastinen kielikuva kaupungin hävittämisestä oli eräällä tavalla ajankohtainen aikana, jolloin bolševikit pelkällä hallinnollaan olivat tuhonneet maan talouden niin perinpohjaisesti, että Pietari oli menettänyt kaksi kolmannesta asukkaistaan ja Moskovakin puolet.
Kun saksalaisten, epäluotettaviksi ymmärrettyjen ystävien hyökkäystä pelättiin vuonna 1918, aloitettiin Pietarissa jo laivojen upotukset, mistä Lenin raivostuneena protestoi.
Vaikka bolševikkien valta teki Venäjän ja siinä luvussa Pietarin tuhoamiseksi enemmän kuin mikään vihollinen siihen mennessä, oli myös heidän tavoitteenaan viime kädessä mahtavuuden palauttaminen, deržavnost. Aikanaan sekin sitten toteutui.
Koska Suomi oli tuomittu jäämään Venäjän ja myös Pietarin naapuriksi kaikissa oloissa, sen kannatti pikemmin etsiä niitä yhteisiä etuja, joita molemmilla oli ja olihan niitä.
Tarton rauhan raja oli liian lähellä Pietaria ja Suomenlahden käytävä oli, muun muassa Suomelle kuuluvien saarten takia, suurvalta Venäjän kannalta sietämättömän ahdas.
Walden oli mukana sekä Tarton että Moskovan rauhaa tekemässä ja myös jatkosodan välirauhan ”neuvotteluissa”. Tarton rauhan raja oli aktivistien ja opiskelijaradikaalien mielestä huono ja samaa mieltä oli tuolloin myös Mannerheim, joka tosin myöhemmin kertoi ymmärtäneensä sen liian ”hyväksi”. Waldenin mielestä rauha oli Suomen kannalta ”niin hyvä kuin puhumalla saattoi saada”.
Joka tapauksessa Mannerheim sodan jälkeen ehdotti venäläisille eräänlaista YYA-sopumusta, jota Kulha ei mainitse, mutta eipä se hänen kirjansa aihepiriin enää kuulukaan.
Joka tapauksessa se on elävä esimerkki siitä, miten täydellisesti muuttuvat politiikan realiteetit saattavat vaikuttaa intellektuaalisesti vireiden ihmisten arvioihin. Sitä paitsi kaikki ei muutu. Myös korkean itseisarvon omaavia vakioita sisältyy monen tuntemattoman yhtälöihin.
Kulhan kirjan merkittävä ansio on Waldenin nostaminen esille marskin varjosta. Suomihan oli aikoinaan klubi ja on sitä hieman vieläkin. Sitä ja sen toimintaa ei oikein voi ymmärtää kaikkia tärkeimpiä klubiveljiä tuntematta.

torstai 20. lokakuuta 2016

Nobelin valinnatKirjallisuuden Nobel

Inventas vitam juvat
excoluisse per artes

Keksinnöt auttavat helpottamaan elämää taitojen (taiteiden) avulla, sanotaan Nobelin palkinnon mitalissa. Nobelin testamentin mukaan kirjallisuuspalkinto piti annettaman (sitä ei ”voiteta” vaan myönnetään) sellaisista teoksista, joissa on ”ihanteellinen tendenssi”. Siinä suhteessa siis kulttuurilla oli hieman erilainen tapa palvella edistystä.
Alfred Nobel oli ilmeinen ja ehkä tyypillinen edistyksen aikakauden edustaja. 1800-luvun eteenpäin menon huumassa kaikki tuntui muuttuvan yhä paremmaksi eikä rajaa tuntunut olevan. Tämä koski niin tiedettä kuin taidetta.
Soraääniä kuului kyllä biologian puolelta, jossa oli pakko todeta, ettei eugeniikasta nykymaailmassa kannettu huolta ja että päinvastoin tulevaisuudessa lajin huonontuminen näytti väistämättömältä.
Sionismin suuriin nimiinkin kuulunut Max Nordau havaitsi rappion jo näkyvän kaikkialla. Itse asiassa jopa korkeakulttuuri, mukaan lukien kirjallisuus oli selvä esimerkki tästä asiasta.
Kirjallisuus olikin jo Nobelin elinaikana alkanut suuntautua yhä enemmän muuhun kuin ihanteellisuuteen. Sama koski toki  myös maalaustaidetta ja teatteria.
Porvarin pöyristyttäminen koettiin kirjallisuuden terävässä kärjessä pyhäksi asiaksi ja niinpä lukijakunta sai jo 1800-luvulla nautittavakseen kaikenlaista naturalismia, säädyttömyyttä ja perversioita.
Nobelin kirjallisuuspalkintoja tuolle joukolle ei kuitenkaan kiirehditty antamaan. Sellainen olisi voinutkin hämmentää yhteiskunnan kapinalliset pahanpäiväisesti.
Myöhemmin kriteerit ovat tässä suhteessa jokin verran löystyneet ja saattaa jopa tuntua siltä, että koko ”ihanteellisuus” olisi unohdettu. Se taitaa pikemminkin kuulua sadan vuoden takaiseen maailmaan kuin tähän päivään.
Palkinto on usein jaettu selvästi poliittisin perustein ja lisäksi hieman oudoille henkilöille, mikäli tarkoituksena tosiaan on ollut kaunokirjallisuuden palkitseminen. Winston Churchill, Bertrand Russell, Henri Bergson ja Theodor Mommsen ovat kaikki merkittäviä henkilöitä, mutta tuskinpa juuri kaunokirjailijoina.
Monenkarvaista palkinnon saajaa mahtuu joukkoon, vaikka kummallisia ovat joskus myös pois jääneiden nimet. Aleksandr Solženitsynin valinta sai aikanaan kiivasta kritiikkiä, mutta hän jos kuka oli palkintonsa ansainnut, mikä nykyään tunnustetaan kai liki yksimielisesti.
Mutta olisipa joukkoon ansainnut tulla myös Leo Tolstoi, jos sinne kerran todella suuria nimiä ja ihanteellisuutta haluttiin. George Bernard Shaw, Jean-Paul Sartre ja Boris Pasternak kieltäytyivät palkinnosta. Kaksi ensimmäistä ehkä ymmärsi, etteivät olleet sitä ansainneetkaan. Kolmas käytännössä pakotettiin siitä luopumaan.
Joka tapauksessa Nobelin kirjallisuuspalkinnolle, joka siis ilmeisesti kuuluu jakaa ihmiskunnan henkisen jalostumisen prosessia edistäneille, on ollut luonteenomaista tietty elitismi.
Suuret, populaarit bestsellerit eivät yleensä ole edes olleet ehdolla, vaikka toki poikkeuksia on, Henryk Sienkiewiczistä lähtien. Sivumennen sanoen, Mika Waltari olisi kyllä myös aikanaan palkintonsa ansainnut.
Elitismiä voi periaatteessa pitää tässä yhteydessä välttämättömänä, kun kerran kyseessä on valinta, elegointi, kuten asian voisi leikkisällä uudismuodosteella ilmaista. Olisihan mieletöntä pyrkiä palkitsemaan mahdollisimman tavanomaista tekstiä ja palkintokin voidaan sentään antaa vain yhdelle monista.
Loogista sen sijaan olisi, mikäli nimenomaan testamentissa mainitut ihanteelliset pyrkimykset voisivat ratkaista. Niinhän se kulttuuri aikoinaan ymmärrettiin, totuuden, hyvyyden ja kauneuden palveluna ja edistämisenä.
Bob Dylanin palkitseminen taisi hiukan säpsähdyttää monia. Sekä Akateemisen (oik. epäakateemisen) kirjakaupan ikkunasta, että Der Spiegel-lehdestä näkee, että Murakami oli se, jolle palkintoa veikattiin.
Nyt sitten palkittiin rock-runous. Helsingin Sanomien kommentaattori totesi suunnilleen niin, että nyt on sitten palkittu runoilija, jonka teoksia useammat osaavat lausua, vai oliko se viheltää, kuin minkään toisen nobelistin.
Tämä taitaa olla asian ydin. Dylan lienee korkeintaan keskinkertainen huuliharpunsoittajana tai laulajana, mutta ilmeisesti hänen värssyjään todella ainakin osataan laajalti.
Näyttää siltä, että tällä kertaa oli vuorossa sellainen luopuminen elitismistä, jota oli jo kauan odotettu. Nyt oli rock-runouden vuoro päästä palkituksi.
Näin se taitaa mennä. Kehityksen suunta on selvä ja kukin lajityyppi saa tunnustuksensa vuorollaan.
Seuraavana lienee sitten vuorossa rap ja saman tein kai sen kuningaslaji gangsta-rap. Siinä ei ole oikeastaan mitään musiikin elementtejä, mutta onhan siinä tunnetta, joskaan nyt ei juuri ihanteellista. Onko sitä muillakaan? Eräänlaista primitiivistä kirjallisuutta se kai sitten nyt joka tapauksessa on.
Nihilismi on nyt pinnalla, sitä myydään nyt hyvin, voisi sanoa tunnettua suomalaista kirjailijaa soveltaen. Ehkäpä se tai ainakin sille kumartaminen -siis postmodernismi- voisi olla myös aikamme ihanteellisuutta siinä mielessä kuin se enää on mahdollista?
Ihmiskunnan kehitys menee joka tapauksessa tiettyyn suuntaan myös Ruotsin akatemian mielestä. Tuskin se väärin on aikaamme tulkinnut, ainakaan sikäli kuin asia koskee länsimaista kulttuuria, jonka uusia aluevaltauksia Nobelin palkinnot kartoittavat.